Wedstrijdreglement - ObstakelSlag

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


WEDSTRIJDREGLEMENT

WEDSTRIJDREGLEMENT 
OBSTAKELSLAG 2019 

1. INDELING IN CATEGORIEËN
De deelnemers worden door de organisatie in de onderstaande categorieën ingedeeld.
- Ouder + kind 5 km
- 8 - 12 jaar 5 km
- 12 jaar en ouder 5 km
- 12 jaar en ouder 8 km
De minimumleeftijd om zelfstandig mee te lopen is 5 km 8 jaar, 8 km 12 jaar.

2. PRIJZEN PER CATEGORIE
Elke deelnemer die de finish haalt ontvangt een herinneringsmedaille.

3. VASTSTELLING UITSLAG
Het is een recreatieve loop, iedereen die de finish haalt is winnaar.

4. WIJZE VAN VOORTBEWEGEN
Alle deelnemers moeten zich lopend voort bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours en de hindernissen op de daarvoor bedoelde manier overwinnen. Mocht dit niet, om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, zal de organisatie ervoor zorgen dat men het obstakel hetzij op een aangepaste manier kan nemen of kan vermijden.

5. STARTPOSITIE
De toewijzing van een startvak gebeurt door de organisatie.

6. TIJDREGISTRATIE
Er is geen officiële tijdswaarneming, voor lopers die graag tijden willen, zelf zorgen voor registratie.

7. DEADLINE/LAATSTE LOPER
Er is geen deadline voor de laatste loper.

8. DISKWALIFICATIE/UIT DE RUN HALEN
De organisatie mag een deelnemer diskwalificeren als deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. De organisatie mag een deelnemer uit de run halen uit veiligheidsoverwegingen, op grond van medische overwegingen of als dit in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk geacht.

9. INSTRUCTIE WEDSTRIJDLEIDING
De Deelnemers moeten de instructies van de organisatie opvolgen.
Deelnemers aan het evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen moeten daarvoor vooraf toestemming krijgen van de organisatie.

10. OVERIGE BEPALINGEN
- Inschrijven kan tot het maximale aantal deelnemers is bereikt. Daarna wordt de reservelijst gevuld.
- Inschrijven via inschrijven.nl kan tot EN MET 14-06-2019.
- Als een deelnemer zich op het parcours wil laten begeleiden dan moet daarvoor van de organisatie schriftelijk toestemming zijn 
  gekregen.
- Het is mogelijk bij de startomgeving kledingstukken af te geven bij de daarvoor bedoelde locatie. Het is verstandig om in 
  loopkleding naar het startvak te komen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken 
  of andere eigendommen. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in eventuele daarvoor bedoelde kleedaccommodaties 
  inclusief de garderobe.
- Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
- Wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk of per email aan de organisatie worden gemeld. Dat kan tot een week 
voorafgaand aan het evenement.
- Als een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, mag de organisatie deze deelnemer uit het 
  deelnemersbestand verwijderen.
- De deelnemer beschikt over een zwemdiploma en moet kunnen zwemmen.
- Het is verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het evenement.
- De deelnemer moet zich bij medicijngebruik goed voor laten lichten over mogelijke schade die dat oplevert bij fysieke 
  inspanning. Het gebruik van een pacemaker moet schriftelijk of per email gemeld worden aan de organisatie.
- Bij windkracht sterker dan 6 beaufort, bij windstoten harder dan 75 km/uur en/of bij onweer wordt het evenement in eerste 
  instantie uitgesteld. Gaandeweg wordt bekeken of het evenement doorgang kan vinden of definitief afgelast dient te worden.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu