toestemming incasso - ObstakelSlag

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:Automatische incasso

Door inschrijving via inschrijven.nl, via info@obstakelslag.nl en op de dag zelf geeft u toestemming aan:
MovingCenter De Eik om éénmalige incasso-opdracht te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van MovingCenter De Eik.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu